Menu Zamknij

E8 CZŁOWIEK

29,90 

Zestaw 12 zadań interaktywnych utrwalających słownictwo oraz gramatykę do egzaminu ósmoklasisty z działu CZŁOWIEK. Prezentacja wykonana jest w Genially i można ją wykorzystać do przeprowadzenia ćwiczeń podczas lekcji jak również do samodzielnej pracy w domu.

💻 Zestaw 12 zadań interaktywnych utrwalających słownictwo oraz gramatykę do egzaminu ósmoklasisty z działu CZŁOWIEK. Prezentacja wykonana jest w Genially i można ją wykorzystać do przeprowadzenia ćwiczeń podczas lekcji jak również przekazać uczniom do samodzielnej pracy w domu.

Zestaw zadań zawiera:

✅ segregowanie słów według kategorii: clothes, appearance, personality (5 slajdów),

✅ uzupełnianie zdań poprawnym słowem (10 zdań),

✅ krzyżówkę ze słownictwem z działu FEELINGS,

✅ reakcje językowe z odsłuchaniem wyrażenia (1o zdań),

✅ quiz z pytaniami w czasie Present Simple i Present Continuous (18 pytań),

✅ 4 krótkie teksty z lukami do uzupełnienia,

✅ 5 kart do opisywania postaci,

✅ 9 przykładów na dobieranie pytań do podanych odpowiedzi,

✅ 10 przykładów na ustne ćwiczenie prostych wyrażeń i pytań + odpowiedzi,

✅ 10 przykładów tworzenia poprawnych zdań w Present Simple + odpowiedzi,

✅ 10 przykładów układania zdań z rozsypanki wyrazowej w Present Continuous,

✅ link do słowniczka w Quizlet.

Prezentację otrzymujesz od razu po zakupie w formie linku.